Familieopstellingen – Arjan Verschuur

Woensdag 17, 24 en 31 juli, woensdag 7 en 14 augustus: 13:00 – 17:30 uur, Amethist. Bijdrage: € 125 ex 21% BTW.

Bevrijd je zelf van onbewuste verstrikkingen met leden of delen van je systeem, zodat geld, kracht en liefde weer overvloedig in jouw leven, relatie en/of organisatie kan stromen.

Hardnekkige terugkerende negatieve patronen in ons leven (gezondheid, relaties, werk en inkomen) kunnen veroorzaakt worden door een onbewuste verstrikking met het lot van een voorouder. Zo’n onbewuste verstrikking kan ontstaan wanneer een belangrijke gebeurtenis of lid uit het familiesysteem  van vader of moeder buitengesloten is. Het gaat dan altijd om gebeurtenissen die traumatisch of taboe waren.

De essentie van een opstelling is dat we met liefde zien en horen wat er is. Hierbij kijken en luisteren we in het bijzonder naar dat wat buitengesloten is. Daartoe werken we met representanten van de leden of delen van het systeem van de client. Deze stellen we in de ruimte op. Door het stellen van vragen, verplaatsen van mensen in de ruimte en het laten uitspreken van rituele zinnen wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om de liefde weer vrij te laten stromen. Dat komt niet alleen ten goede aan de client, maar aan zijn of haar hele familiesysteem.

Tijdens de workshop werken we met vragen van de deelnemers. De deelnemers nemen in elkaars opstelling de rol van representant op zich. Je kunt ook alleen als representant aan de workshop deelnemen. De kosten bedragen dan € 25 in plaats van € 125 (exclusief 21% BTW).

Arjan volgde de 1,5 jarige opleiding voor interculturele familieopstellingen en systemisch werk bij Desiree van der Krogt van Buro-Iksa. Vanaf april 2014 begeleidt hij bijna maandelijks opstellingen. In 2015 volgde hij de internationale training Opstellingen rondom gezondheid en ziekte bij Stephan Hausner en Bibi Schreuder aan het Bert Hellingerinstituut en in het voorjaar van 2016 was hij in de gelegenheid om Bert Hellinger zelf aan het werk te zien tijdens een seminar in Belgie. Vanaf voorjaar 2022 geeft Arjan zelf ook een opleiding in het begeleiden van familie-opstellingen.

www.arjanverschuur.nl

Praktische details

Data: woensdag 17, 24 en 31 juli, woensdag 7 en 14 augustus 2024.

Tijd: van 13:00 tot uiterlijk 17:30 uur. Vanaf 12:30 uur inloop.

Plaats: workshopruimte Amethist op Hof van Moeder Aarde, Bliksteeg 1, 7161 PG Neede.

Bijdrage: € 125 ex 21% BTW met opstelling, € 25 ex 21% BTW wanneer je alleen komt representeren.

Organisatie: Arjan Verschuur

Vooraf aanmelden: Ja, bij Arjan Verschuur via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier voor workshop familieopstellingen