Co-creatieve camping

Sinds 1 januari 2022 is ons kampeerterrein beetje bij beetje omgevormd tot een co-creatieve camping. Dit betekent in de eerste plaats dat we onze vaste gasten als lid van onze gemeenschap beschouwen. Wat wij bij een co-creatieve camping voor ons zien, is dat bewoners en vaste gasten:

  • genieten van de mogelijkheid om (een deel van) het leven door te brengen met geestverwanten als naaste buren;
  • geïnspireerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de geest-, leef- en werk-gemeenschap die Hof van Moeder Aarde is;
  • zich verbonden voelen met onze leidende principes, namelijk: bewustzijn, duurzaam doen en divers genieten;
  • genieten van het vruchtgebruik van een privé-plek;
  • zich mede-hoeder voelen van de grond onder en de flora en fauna op Hof van Moeder Aarde en de sacred space die we op deze plek co-creëren;
  • genieten van de mogelijkheden die een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en (binnen- en buiten) ruimtes bieden om individueel en gemeenschappelijk activiteiten te ontplooien;
  • zich mede-eigenaar van die gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes voelen;
  • met enthousiasme een bijdrage leveren aan het onderhouden, opgeruimd en schoon houden en mooi(er) en maken van die gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes;
  • zich uitgenodigd voelen om zelf initiatieven te nemen en deel te nemen aan activiteiten die anderen initiëren.

Gemeenschappelijke ruimtes samen opgeruimd en schoon houden en mooier maken

In praktische zin betekent de omvorming tot co-creatieve camping dat we van onze camping-gasten verwachten dat zij meehelpen bij het opgeruimd en schoon houden en mooier maken van de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes op ons terrein. Daarbij gaan we er vanuit dat mensen zelf een goede balans zoeken en vinden, enerzijds tussen de tijd die zij op Hof van Moeder Aarde doorbrengen en de bijdrage die zij leveren en anderzijds tussen wat er gedaan moet worden en wat mensen goed kunnen en leuk vinden om te doen. Hierbij hanteren we als richtlijn dat mensen voor elke week dat ze op Hof van Moeder Aarde verblijven minimaal 2 uur per week meehelpen.

Camping-gasten worden bijzonder lid van onze coöperatie

De omvorming tot co-creatieve camping betekent ook dat je bijzonder lid van de coöperatie moet zijn om toeristisch op Hof van Moeder Aarde te kunnen kamperen. Om een plek op ons kampeerterrein te kunnen reserveren, zul dus eerst bijzonder lid moeten worden en vervolgens moeten inloggen op het leden-deel van deze website om een kampeerplaats te kunnen boeken.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om als kampeer-lid toeristisch op Hof van Moeder Aarde te kamperen. Klik dan hier.