Missie

Hof van Moeder Aarde biedt ruimte en steun om thuis te komen bij jezelf, elkaar van mens tot mens te ontmoeten en te creëren in verbinding met alles dat is

Waarom we doen wat we doen

Wij geloven dat de wereld die ons omringt een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in de buitenwereld zijn in onze visie dus twee zijden van dezelfde medaille.

De essentie van onze innerlijke ontwikkeling is dat we meer en meer gaan houden van ons zelf. Door ons bewust te woren van zielskwaliteiten die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken en deze te integreren in ons bewustzijn, worden we beetje bij beetje een heler mens.

De buitenwereld helpt ons hierbij. We zijn namelijk geneigd om kwaliteiten die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in negatieve zin in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. En houden van ons zelf gaat dus hand in hand met het accepteren en waarderen van de wereld die ons omringt.

In het proces van bewustwording sluiten we niet alleen andere mensen, maar ook andere levensvormen in ons hart. We ontdekken dat zij fundamenteel gelijkwaardig zijn aan ons en dat we samen een dynamisch geheel vormen. Vanuit dit eenheids-bewustzijn is het vanzelfsprekend om te kiezen voor een inclusieve samenleving, diversiteit en duurzaamheid.

Door met elkaar samen te werken, kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustzijn, inclusiviteit en duurzaamheid dan in ons eentje. Samen creeren en van elkaar leren gaan daarbij hand in hand. Organisatie-ontwikkeling kunnen we dus zien als de derde zijde van de medaille.

Hoe we doen wat we doen

Wat we doen, doen we in verbinding met ons zelf en met het grote geheel

We offeren ons zelf niet op voor het grote geheel, maar offeren het grote geheel ook niet op voor onze persoonlijke belangen. In plaats daarvan zoeken en vinden we oplossingen die in ieders belang zijn. Eenvoudig en comfortabel. Duurzaam en mooi. Lekker en gezond. Goed voor mensen, het milieu en onze portemonnee.

Wat we doen, doen we samen en alleen

Samen kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustwording, inclusiviteit en duurzaamheid. Om de verbinding met ons zelf te herstellen en in stand te houden, hebben we echter ook ruimte en tijd nodig voor ons zelf.

Wat we doen, doen we met oog voor de schoonheid van het verschil

We koesteren de diversiteit tussen mensen, de vele vormen die er zijn om wie we zijn tot uitdrukking te brengen en de variatie in flora en fauna die ons omringt.

Wat we doen, doen we in vrijheid en met verantwoordelijkheid voor ons zelf en onze bijdrage aan het grote geheel

Anderen laten we vrij in de keuzes die zij maken.

Wat we doen

Samen met onze nog thuiswonende kinderen wonen we in de bedrijfswoning op Hof van Moeder Aarde: een oude Achterhoekse Hoeve met een daaraan geschakeld Bakhuus. Hierin creëren we meerdere onzelfstandige wooneenheden. Dit betekent in de praktijk dat we een aantal voorzieningen met elkaar delen, maar dat ieder gezin ook de nodige ruimte en privacy voor zichzelf heeft.

Als lid-bewoners werken we ook samen in de coöperatie. Samen beheren we Groepsaccommodatie Jade, workshopruimte Amethist en praktijkruimte Rode Jaspis, de camping met enkele duurzame vakantiehuisjes, jaarplaatsen, moestuin, hofwinkel en La Cantina. Met een aantal bewoners en gasten vormen we bovendien een therapeuticum. Hiermee bieden we naast ons zelf ook anderen ruimte en steun om thuis te komen bij zichzelf, elkaar van mens tot mens te ontmoeten en te creëren in verbinding met alles dat is.

Daarbij hebben we de taken zo verdeeld dat ieders talent zoveel mogelijk tot zijn of haar recht kan komen. Naast ons gezamenlijke onderneming hebben we allemaal ook nog een (deeltijd)baan en/of een eigen bedrijf, dat we deels op Hof van Moeder Aarde en deels daarbuiten uitoefenen.