Structuur

Samen kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustwording, duurzaamheid en diversiteit

Hof van Moeder Aarde heeft twee rechtsvormen: een stichting en een coöperatie. Het gemeenschappelijke doel van de stichting en de coöperatie is:

  • de creatieve en innerlijke ontwikkeling van mensen,
  • het faciliteren van een duurzame levensstijl en
  • een ecologisch verantwoord beheer van de aarde.

Stichting Hof van Moeder Aarde

De aarde behoort alleen zichzelf toe. We hebben het eigendom van de grond daarom uit de sfeer van het prive-bezit gehaald en ondergebracht in een stichting. De grond wordt door de stichting aan de coöperatie verpacht onder voorwaarde dat de grond op een ecologisch verantwoorde manier beheerd wordt.

Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A.

Er gaat veel tijd, energie en geld zitten in het (ver)bouwen, onderhouden en beheren van gebouwen. Gebouwen behoren volgens ons daarom wel toe aan degenen die ze gebouwd hebben, onderhouden en/of beheren. Op Hof van Moeder Aarde doen we dat samen. Het eigendom van de gebouwen hebben we daarom ondergebracht in een coöperatie. De leden van de coöperatie beheren en exploiteren het geheel als woongroep, retraitecentrum, groepsaccommodatie en camping.

Algemene Ledenkring en Bestuurskring

De coöperatie heeft ruimte voor maximaal 12 gewone leden, die permanent op Hof van Moeder Aarde wonen en met elkaar samen werken in de coöperatie. Deze gewone leden vormen samen zowel de algemene ledenkring als de bestuurskring van de coöperatie. Mocht de coöperatie in financiele problemen komen dan dragen zij allen een beperkte financiele aansprakelijkheid.

Naast de permanente bewoners heeft de coöperatie op dit moment twee aspirant-leden. Vanaf 1 oktober 2017 participeren zij in de bestuurskring van de cooperatie en samen met hen onderzoeken we de mogelijkheid om voor maximaal 6 huishoudens permanente woonruimte in de Achterhoekse Hoeve te creeren.

Ondernemende lid-bewoners

Alle lid-bewoners van Hof van Moeder Aarde hebben – naast hun taken en verantwoordelijkheden binnen de coöperatie – ook nog een (deeltijd) baan in loondienst of een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld als coach, therapeut, workshopgever, yurt-verhuurder of zorgboer. Een groot deel van deze eigen bedrijvigheid oefenen zij uit op Hof van Moeder Aarde.

Besluitvorming op basis van het sociocratische consentbeginsel

Zowel binnen de stichting als binnen de coöperatie nemen we besluiten op basis van het sociocratische consent-beginsel. Op deze manier voorkomen we dat een meerderheid besluiten kan nemen die ten koste gaat van een minderheid en borgen we dat we oplossingen vinden die in ieders belang zijn.