Co-financieren

Draag financieel een steentje bij

Stichting en Coöperatie Hof van Moeder Aarde zijn deels gefinancierd met schenkingen en leningen van particulieren. Kan en wil jij ook een financieel steentje bijdragen? Dat kan op twee manieren. Door geld aan Stichting Hof van Moeder Aarde te schenken. Of door – als financierend lid – geld aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen.

Schenk geld om de Aarde weer het Hof te kunnen maken!

De schenkingen gebruiken we om versneld de leningen, waarmee de grond onder Hof van Moeder Aarde gefinancierd is, af te kunnen lossen. Niet om daar zelf rijker van te worden, maar om het hoederschap en het vruchtgebruik van de aarde zonder financiële last aan de volgende generatie door te kunnen geven. Zodra we de hypothecaire leningen hebben afgelost, zullen we de grond onverkoopbaar maken. Op die manier kunnen en willen we waarborgen dat ook toekomstige generaties de aarde het hof kunnen blijven maken en kunnen blijven genieten van de vruchten die het bewerken van de grond oplevert. 

Wordt financierend lid van coöperatie Hof van Moeder Aarde

De Wet op het Financiele Toezicht verbiedt organisaties om leengeld bij het algemene publiek op te halen. Maar de (gewone en bijzondere) leden van onze coöperatie zijn geen ‘algemeen publiek’. Het zijn mensen die Hof van Moeder Aarde een warm hart toedragen en nauw bij onze gemeenschap betrokken zijn.

De rechten en plichten van financierende leden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van Hof van Moeder Aarde. Als financierend lid:

  • heb je toegang tot onze Hofkring, die in beginsel één maal per maand plaats vindt en primair als ontmoetingsplek en secundair als overlegorgaan fungeert,
  • heb je wel spreekrecht maar geen stemrecht in de algemene ledenkring van de coöperatie,
  • draag je geen financiële aansprakelijkheid,
  • mag je voor onbetaalde activiteiten gratis en voor betaalde activiteiten met korting gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke ruimtes, mits deze niet aan derden verhuurd zijn,
  • ontvang je 10% korting op de biologische levensmiddelen in onze hofwinkel,
  • krijg je korting op de toegangsprijs van concerten die we – onregelmatig – op Hof van Moeder Aarde organiseren.

Van financierende leden wordt verwacht dat zij voor minimaal € 5.000 aan eigen vermogen inbrengen om de productiemiddelen (dat wil zeggen: grond, gebouwen en installaties) van Hof van Moeder Aarde mede te financieren. De voorwaarden waaronder financierende leden geld aan Hof van Moeder Aarde lenen, wordt per leenovereenkomst geregeld. Waar we op dit moment naar streven zijn leningen met een looptijd van 10 jaar, waarbij jaarlijks 1/10e deel van de lening wordt afgelost en dat leninggevers (desgewenst) per jaar 3% rente krijgen over het nog niet afgeloste bedrag. Zolang de hypotheek op de gebouwen op Hof van Moeder nog niet helemaal is afgelost, zijn deze leningen achtergesteld ten opzichte van het hypothecaire krediet dat we bij de TriodosBank hebben. Alle andere leningen zijn ten opzichte van elkaar gelijkgesteld.

Selectieprocedure

Net als voor de andere bijzondere leden van onze coöperatie, hebben we ook voor financierende leden een selectieprocedure om te onderzoeken of zij bij onze leidende principes passen. Hof van Moeder Aarde is namelijk geen crowdfundplatform waar iedereen dit dat maar wil geld aan kan lenen. Nee, we vormen met alle bewoners, vaste gasten, vrijwilligers en co-financiers een geest-, leef- en werkgemeenschap. We vinden het daarom belangrijk dat financierende leden goed bij ons passen.

De selectieprocedure bestaat uit vijf stappen:

a) je geeft via het formulier onder aan deze pagina aan dat je belangstelling hebt om financierend lid van Coöperatie Hof van Moeder Aarde te worden;

b) vervolgens ontvang je van ons de meest actuele jaarcijfers en nodigen we jou uit om een korte motivatiebrief te schrijven en tijdens een klussendag kennis te komen maken,

c) tijdens je bezoek vindt er – mede aan de hand van onze jaarcijfers en jouw motivatiebrief  – een kennismakingsgesprek plaats met onze penningmeester en hebben zowel jij als alle vaste bewoners en gasten die dat willen de mogelijkheid om wat wij noemen hun ‘onderbuik te raadplegen’,

d) naar aanleiding van je bezoek kunnen onze bewoners, vaste gasten en vrijwilligers aangeven of ze er wel of geen bezwaar hebben tegen dat jij financierend lid wordt;

e) als er consent is dat je financierend lid wordt, maakt onze penningmeester nadere afspraken met je over het leenbedrag en de voorwaarden waaronder je geld aan Hof van Moeder Aarde leent. Deze voorwaarden worden vervolgens vastgelegd in een eenvoudige schriftelijke leenovereenkomst.

Heb je belangstelling om financierend lid van Hof van Moeder Aarde te worden?

Meld je dan via het formulier hiernaast aan bij onze penningmeester Harm Koopmans!