Gemeenschap

We houden van ons zelf, van elkaar en van het leven!

De oorsprong van Hof van Moeder Aarde wordt gevormd door een groep vrienden, die graag op een duurzame en diverse manier dicht bij elkaar wilden wonen en dicht bij huis hun werk wilden doen. Om deze droom te kunnen verwezenlijken hebben we in december 2016 de voormalige Camping d’n Eversman in Noordijk gekocht.

De eerste paar jaar werden we als vriendengroep volledig in beslag genomen door het gezamenlijk en op onze eigen manier leren runnen en revitaliseren van het recreatiebedrijf plus het noodzakelijke (achterstallig) onderhoud aan gebouwen, installaties en groen. Ondanks dat we ontzettend veel hulp van buitenaf kregen, kostte dit alles ons toch heel erg veel tijd en energie. In de praktijk kwamen we er amper meer aan toe om te genieten van ons contact met elkaar en onze woonplek noch aan het (betaalde) werk dat we dicht bij huis wilden doen. Hierdoor raakte onze oorspronkelijke droom gaandeweg op de achtergrond. Totdat we in de loop van 2021 besloten om onze oorspronkelijke droom weer op de voorgrond te zetten.

Geestgemeenschap

Als vrienden vormen we in de eerste plaats een groep geestverwanten ofwel een geest-gemeenschap. De leidende principes van onze geest-gemeenschap zijn bewustzijn, duurzaamheid en diversiteit. In deze volgorde. Als het er op aan komt is duurzaamheid voor ons dus belangrijker dan diversiteit. En bewustzijn weer belangrijker dan duurzaamheid.

Sinds de start van Hof van Moeder Aarde is deze geest-gemeenschap echter flink uitgebreid: veel van onze vaste gasten bleken geestverwanten te zijn en zijn inmiddels ook vrienden geworden.

Woon- en leefgemeenschap

Voor gelijkgestemden die de leidende principes van onze geestgemeenschap delen, biedt ons kampeerterrein beperkt ruimte om een deel van het jaar op Hof van Moeder Aarde door te brengen. Dat kan door – als bijzonder lid van onze coöperatie – een recreatieve jaarplaats of seizoensplaats te huren of (een deel van) de zomervakantie in je eigen tent, camper of caravan op een kampeerplek op Hof van Moeder Aarde te verblijven.

Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om met een grotere groep mensen een woongemeenschap te vormen. De bestemming ‘recreatief verblijf’ op de grond onder Hof van Moeder Aarde biedt daar ook geen ruimte voor. Zoals gezegd realiseren we ons echter dat onze vaste gasten inmiddels ook deel uit maken van onze geestgemeenschap en dat we – gedurende de tijd dat zij hier recreatief verblijven – op deze plek samen leven. Je zou dus kunnen zeggen dat de leefgemeenschap (= vaste bewoners en vaste gasten) een stuk groter is dan onze woongemeenschap (= alleen vaste bewoners).

Van alle leden van onze woon- en leefgemeenschap verwachten we dat ze meehelpen bij het opgeruimd en schoon houden en mooier maken van de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes op ons terrein. Daarbij zoeken we steeds naar een match tussen wat er nodig is en wat mensen (goed) kunnen en leuk vinden om te doen.

Werkgemeenschap

Veel leden van onze gemeenschap werken – in ons cursuscentrum, onze winkel, onze moestuin en/of onze singels – met elkaar samen om de creatieve en innerlijke ontwikkeling van mensen te bevorderen, een duurzame levensstijl te faciliteren en/of de grond ecologisch verantwoord te beheren. Dit is het werk-deel van onze gemeenschap.