Algemene voorwaarden

Welkom bij “de kleine lettertjes”

Voor de huur van een jaarplaats, seizoensplaats, toeristische kampeerplaats, vakantieverblijf of groepsaccommodatie Jade krijg je natuurlijk een huurovereenkomst.

Op deze huurovereenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden die branchevereniging RECRON in overleg met consumentenorganisaties ANWB en de Consumentenbond voor de recreatiesector heeft ontwikkeld, maar in overleg met onze eigen vaste gasten aangepast aan de unieke omstandigheden op Hof van Moeder Aarde.

Algemene Voorwaarden Jaarplaatsen HvMA

Algemene Voorwaarden Seizoensplaatsen HvMA

Algemene Voorwaarden Toeristisch Kamperen HvMA

Algemene Voorwaarden Vakantieverblijven HvMA

Algemene Voorwaarden Groepsaccommodatie HvMA

In de Algemene Voorwaarden staat ook beschreven welke annuleringsregelingen van toepassing zijn. Die hebben we hieronder overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.

Annuleringsregeling camping en vakantieverblijven

Annulering wordt in de algemene voorwaarden gedefinieerd als “de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf”.

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 2 tot 3 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 tot 2 maanden voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats of het vakantieverblijf door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Annuleringsregeling groepsaccommodatie Jade

Annulering wordt in de algemene voorwaarden gedefinieerd als “de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant, vóór de ingangsdatum van het verblijf”.

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
 • bij een annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs; 
 • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs; 
 • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs; 
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.