Bewustzijn

Liefde voor jezelf en de wereld

In de statuten van Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. hebben we het begrip bewustzijn in de volgende bewoordingen omschreven.

“Wij geloven dat de wereld die ons omringt een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingen in de buitenwereld zijn in onze visie dus twee zijden van dezelfde medaille.

De essentie van onze innerlijke ontwikkeling is dat we meer en meer gaan houden van ons zelf. Door ons bewust te worden van zielskwaliteiten die we onbewust buitensluiten of onderdrukken en deze te integreren in ons bewustzijn worden we beetje bij beetje een heler mens.

De buitenwereld helpt ons hierbij. We zijn namelijk geneigd om kwaliteiten die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in negatieve zin in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. En houden van ons zelf gaat dus hand in hand met het accepteren en waarderen van de wereld die ons omringt.

In het proces van bewustwording sluiten we niet alleen andere mensen, maar ook andere levensvormen in ons hart. We ontdekken dat zij fundamenteel gelijkwaardig zijn aan ons en dat we samen een dynamisch geheel vormen. Vanuit dit eenheids-bewustzijn is het vanzelfsprekend om te kiezen voor een inclusieve samenleving, diversiteit en duurzaamhei

Eigen verantwoordelijkheid voor je pijn en je plezier

In de dagelijkse omgang met elkaar en onze vaste gasten hebben we gemerkt dat het voor ons bij bewustzijn ook gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je pijn en je plezier.

Omdat we als vrienden van elkaar houden, gaan we er vanuit dat geen van ons een ander doelbewust zal kwetsen. Wanneer we ons desondanks gekwetst voelen door wat een ander lid van onze gemeenschap doet of nalaat, is het dus niet die ander die ons kwetst, maar oude pijn die er al was die onbedoeld geraakt wordt. Wanneer mensen daar verantwoordelijkheid voor kunnen en willen nemen, passen ze in onze gemeenschap. Wanneer ze dat niet kunnen of willen, zijn ze in onze gemeenschap niet op hun plek.

Hetzelfde geld voor plezier. Wanneer je graag iets wilt, kun je jouw wens of verlangen natuurlijk naar anderen uitspreken. Maar je past niet in onze gemeenschap als je anderen verantwoordelijk stelt voor de realisatie van wat jij wilt. Dus wil je graag iedere ochtend met anderen mediteren? Begin er dan zelf mee en nodig anderen uit om zich bij je aan te sluiten. Wil je graag één keer per week een dansavond op Hof van Moeder Aarde? Regel het! En wil je permanent in een Tiny House op Hof van Moeder Aarde wonen? Begin dan zelf je eigen gemeenschap, want dat kan niet op Hof van Moeder Aarde!