We maken de Aarde weer het Hof!

De grond onder Hof van Moeder Aarde is nooit meer te koop!

Dat is onze missie.

De aarde is van haar zelf. We lenen haar van onze kinderen. Wij zijn geen eigenaar, maar hoeders van de aarde. Het vruchtgebruik willen we doorgeven aan toekomstige generaties zonder financiële last. Nu betaalt iedereen steeds opnieuw voor hetzelfde stukje aarde. Dat willen we doorbreken. Daarom halen we de grond uit de handel en uit de sfeer van privebezit. De hypotheek lossen we nog één laatste keer af.

Help jij ons mee om de Aarde weer het Hof te maken?

Dat kan je op twee manieren doen, namelijk door geld aan stichting Hof van Moeder Aarde te schenken of door als financierend lid geld aan coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage!

Maak de Aarde weer het Hof door te SCHENKEN

Voor elke € 50* die jij schenkt, kunnen we 10 m2 grond onverkoopbaar maken.

Plaats een donatie van € 5, € 50, € 250, € 500, € 2.500, € 5.000 of een ander meervoud van € 5

* Dit bedrag (€ 5 per m2) is gebaseerd op de omvang van het terrein (3.73.50 ha) en de last aan hypotheken (€ 175.000) die stichting Hof van Moeder Aarde per 1 maart 2021 had.

1 m2 voor € 5,-

Voor € 5 maken we 1 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een goed gevoel, een ontvangstbevestiging per email en een uitnodiging voor onze hof-makerij dag.

10 m2 voor € 50,-

Voor € 50 maken we 10 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog een naamsvermelding als mede hof-maker en Hoeder van de Aarde op de website van Hof van Moeder Aarde.

50 m2 voor € 250,-

Voor € 250 maken we 50 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog gratis entree voor een inspiratiedag voor Hoeders van de Aarde, die we op zondag 10 maart 2024 organiseren.

100 m2 voor € 500,-

Voor € 500 maken we 100 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog een wandtegeltje met één van de levenswijsheden van Hof van Moeder Aarde, namelijk “Als je het doet, dan kan het” of “De hele steen hoeft niet in één keer de hut in”.

 

500 m2 voor € 2.500,-

Voor € 2.500 maken we 500 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog een houten gravure van het logo van Hof van Moeder Aarde als teken van je verbondenheid met Hof van Moeder Aarde.

 

1000 m2 voor € 5.000,-

Voor € 5.000 maken we 1.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog 10 jaar financierend lid-maatschap van Hof van Moeder Aarde + een door één van onze kunstenaars gepimp(elmees)t nestkastje.

 

2000 m2 voor € 10.000,-

Voor € 10.000 maken we 2.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij ook nog het VIP “Het kan Wel-lness-arrangement” voor 2 personen op Hof van Moeder Aarde, buiten de zomervakantie, inclusief een week verblijf in een vakantiehuisje naar keuze, ontbijt, een massage en gebruik van de sauna (exclusief lunch en diner).

Op dit moment is er

€ 153.000 aan leengeld en

€ 16.495 aan schenkgeld binnen!

Bedankt!!

Maak de Aarde weer het Hof door te LENEN

Met het geld dat je aan ons leent, herfinancieren we de hypothecaire lening

De tweede manier waarop je ons kunt helpen om de aarde het hof te maken, is door geld aan coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen. Voordat we dat leengeld van je mogen aannemen, dien je wel eerst financierend lid van de coöperatie te worden. De rechten en plichten van financierende leden zijn in het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie vastgelegd. Van financierende leden wordt verwacht dat zij voor minimaal € 5.000 aan eigen vermogen inbrengen om het kapitaal van Hof van Moeder Aarde mede te financieren. De voorwaarden waaronder financierende leden geld aan de coöperatie lenen, wordt per leenovereenkomst geregeld.

Moeder Aarde spreekt

Ik ben

Aarde

Water

Vuur

En

Lucht

Ik verzucht

Verlichtend zwijgen

Totdat jij ziet wie ik ben

Hoort wie ik ben

Voelt wie ik ben

Allemachtige pracht van een mens

Ik voel het wezen wat je bent

Nu jij nog

Je pracht en je kracht

Teder en zacht

Te ontvangen mijn schoonheid

In ware liefde voor jezelf

 

Ik roep jullie

Verbind je met mij

Laat je vullen met mijn energie

Trotseer de belangen van eerzuchtigen

En werk samen op mij

Om mij

Door mij


Ik geef je alles wat je nodig hebt

Een waar paradijs

Van voeding

En schoonheid

Tot in de eeuwigheid


Tekst ontvangen en doorgegeven door Joyce Hellendoorn.

We maken de Aarde weer het Hof

Als hoeders van Hof van Moeder Aarde maken we de aarde graag weer het hof. Dat doen we in de eerste plaats door de grond onder Hof van Moeder Aarde op een ecologisch verantwoorde manier te beheren. Dit betekent dat we geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar met natuurlijke middelen de bio-diversiteit in en boven de grond bevorderen. Dat is behoorlijk arbeidsintensief. Maar door met een grote groep vaste bewoners, gasten en vrijwilligers en de dieren en planten op ons terrein samen te werken, ontstaat er als vanzelf een meer natuurlijke balans. Na bijna 7 jaar hoederschap valt er qua biodiversiteit al steeds meer op Hof van Moeder Aarde te zien en te horen.

Bekijk het filmpje of klik hier voor meer informatie over de biodiversiteit op Hof van Moeder Aarde.

Uit de handel en uit de sfeer van het privé-bezit

We lenen de aarde van onze kinderen! We vinden het daarom belangrijk om te waarborgen dat ook toekomstige generaties de aarde het hof kunnen blijven maken en kunnen blijven genieten van de vruchten die het bewerken van de grond oplevert. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in het huidige economische systeem en rechtssysteem gaat dit alles behalve van zelf. Het huidige systeem zorgt namelijk voor een vicieuze cirkel, waardoor de prijzen van voedsel, kleding en onderdak steeds hoger worden. En mensen als het ware gedwongen worden om roofbouw te plegen: op de aarde en/of op zichzelf. De diepste oorzaak van deze vicieuze cirkel is dat grond in het huidige systeem als handelswaar en privé-eigendom gezien wordt. 

Om het privé-eigendom van een stuk grond in handen te krijgen, moet elke volgende generatie de grond van de voorgaande generatie kopen. Om deze aankoop te kunnen betalen wordt er een lening afgesloten. En om de rente en aflossing van deze lening te kunnen betalen, worden deze financieringskosten doorgerekend in de prijzen van de producten die de grond oplevert en/of moet er in minder tijd meer geproduceerd worden.

De prijsopdrijving wordt nog versterkt doordat de overheid met een pennenstreek één en het zelfde stuk grond een andere en duurdere bestemming kan geven. Dit werkt speculatie in de hand. Mensen met veel vermogen zijn rondom dorpen en steden stukken bos- en landbouwgrond gaan opkopen omdat een mogelijke toekomstige bestemmingsplanwijziging hen veel geld kan opleveren.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn daar ook nog allerlei verhandelbare grondgebonden quota bijgekomen, waardoor de grondprijzen nog verder gestegen zijn. Hierdoor zijn de meeste boeren in de loop van de afgelopen eeuw feitelijk bankwerkers geworden: het merendeel van de opbrengst van hun arbeid, hebben ze nodig om de rente en aflossing van de hypotheek op de grond onder hun bedrijf te betalen. Voor veel huizenbezitters geldt natuurlijk hetzelfde. En bij de huidige prijzen op de huizenmarkt is het voor de meeste jongeren praktisch onmogelijk om een huis te kopen. Zelfs wanneer ze hoog opgeleid en tweeverdieners zijn.

Klik hier om nog meer te lezen over waarom het voor de aarde en toekomstige generaties belangrijk is om de grond uit de sfeer van het privé-bezit te halen en praktisch onverkoopbaar te maken.

Het doel van onze crowd-fun-actie

=

de grond onder Hof van Moeder Aarde praktisch onverkoopbaar maken

Bij aankoop hebben we de grond onder Hof van Moeder Aarde al uit de sfeer van het privébezit gehaald, door deze onder te brengen in een stichting. De volgende stap die we nu willen zetten, is om de grond ook uit de handel te halen. Om dat te kunnen doen, zullen we eerst de hypothecaire leningen moeten aflossen die we nog bij Triodos Bank hebben. Bij aanvang van deze crowd-fun-actie (op 11 november 2023) hadden we hiervoor nog ongeveer € 350.000 nodig.

Met ruim 16.000 aan schenkgeld en bijna € 138.000 aan leengeld hebben we op 4 januari 2024 de eerste hypothecaire lening (die stichting Hof van Moeder Aarde bij de TriodosBank had) volledig (en boetevrij) afgelost. Dit betekent dat de grond onder Hof van Moeder Aarde niet langer door de bank geinfancierd is, maar met onderhandse leningen van particulieren. Hiermee hebben we een belangrijke eerste mijlpaal bereikt in ons streven om de grond onder Hof van Moeder Aarde uit de handel te halen. Maar hiermee zijn we er (helaas) nog niet.

Om de grond onder Hof van Moeder Aarde echt ‘vrij’ te kunnen maken en zonder financiële last aan toekomstige generaties door te kunnen geven, hebben we namelijk nog drie belangrijke mijlpalen te gaan:
1) herfinanciering van ca. € 195.000 aan hypothecaire leningen die Coöperatie Hof van Moeder Aarde bij de TriodosBank heeft;
2) de nodige aanpassingen in de statuten van de stichting en de erfpachtovereenkomst die de stichting met de coöperatie heeft;
3) aflossing van de onderhandse leningen aan Stichting Hof van Moeder Aarde waarmee we het grootste deel van de hypothecaire lening nu hebben “geherfinancierd”.

Als vaste bewoners hebben we gezamenlijk al ca. € 120.000 aan de stichting geleend. Om de (voorheen hypothecaire) leningen van de stichting af te kunnen lossen, betalen we per 1 januari 2023 vanuit onze coöperatie € 1.000 extra per maand aan erfpacht aan de stichting. Daarnaast roepen we jou en al onze andere vaste gasten, vrienden en familie op om ons met schenk- of leengeld te helpen om de grond onder Hof van Moeder Aarde hypotheek-vrij te maken. Niet om daar zelf rijker van te worden, maar om beter voor dit stukje aarde te kunnen zorgen. En om zowel het hoederschap als het vruchtgebruik van dit stukje aarde zonder financiële last aan volgende generaties door te kunnen geven.

We vormen een moderne meent of marke

Zodra de hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde is afgelost, brengen we. haar onder in een Community Land Trust. In een Community Land Trust heb je drie partijen die er samen voor zorgen dat de grond ten dienste van het grote geheel gebruikt wordt.

1. Een juridisch eigenaar van de grond. Op dit moment is dat nog Stichting Hof van Moeder Aarde. Zodra de grond hypotheek-vrij is, leggen we in de statuten van de stichting vast dat de stichting wel grond op de balans mag hebben staan, maar geen grond mag verkopen en ook geen hypotheek op de grond mag nemen of andere leningen mag aangaan en dat deze bepalingen bij een eventuele statuten-verandering niet gewijzigd mogen worden. Of we schenken de grond weg aan Stichting Grond van Bestaan of een nog op te richten lokale Stichting Ni’je Noariker Marke die dan in plaats van onze eigen stichting als ‘grond-kluis’ gaat fungeren. Op dit moment zijn we al deze drie opties nog aan het onderzoeken.

2. Eén of meer economische vruchtgebruikers. In ons geval zijn dat de bewoners en gasten die enerzijds het recht hebben om op een deel van de grond onder Hof van Moeder Aarde te wonen of recreëren en anderzijds de plicht om dit stukje aarde ook te hoeden.

3. Een gemeenschap van mensen die meebeslissen over de toewijzing van grond. In ons geval wordt deze gemeenschap gevormd door coöperatie Hof van Moeder Aarde. De leden van de coöperatie maken in goed onderling overleg afspraken over wie welk deel van de grond waarvoor mag gebruiken. Daarbij is het uitgangspunt dat het grondgebruik moet bijdragen aan de leidende principes van onze gemeenschap namelijk: bewust zijn, duurzaam doen en divers genieten.

Als de grond niet meer verhandelbaar is, hoeven toekomstige generaties de grond ook niet meer te kopen. Het recht op het economische vruchtgebruik van de grond en de daarbij behorende plicht om de grond op een ecologisch verantwoorde manier te beheren, kan eenvoudig van de vorige op de volgende generatie overgedragen worden door nieuwe leden in de coöperatie te verwelkomen en van oude leden afscheid te nemen.

Op deze manier vormen we – binnen de mogelijkheden die het huidige systeem biedt – een moderne meent of marke. Daarmee bedoelen we een gemeenschap van mensen die met elkaar samen werken om op ‘gemene gronden’ enerzijds de aarde het hof te maken en anderzijds zo goed mogelijk in ieders behoefte te voorzien. Hiermee recreëren we op ons recreatieterrein een vorm van samenwerken die in onze streek tot ca. 200 jaar geleden gebruikelijk was. Totdat – onder invloed van de individualisering van de samenleving – egoïstische belangen steeds meer de overhand kregen en Koning Willem I de marken een genadeslag gaf, door elk lid van een marke het recht te geven om de verdeling van de gemene gronden in aparte kavels te eisen. 

Ni'je Noaberschap

De vorming van een moderne meent of marke past helemaal bij het Noaberschap dat in onze streek gebruikelijk was en is. De manier waarop wij met een grote groep bewoners, gasten en vrijwilligers samen werken om de aarde te hoeden, werkt dit Noaberschap ook in de hand. Tijdens het werken delen we kennis en informatie met elkaar over hoe je de aarde op een ecologisch verantwoorde manier kunt beheren. Tussen de bedrijven door nemen we de tijd om elkaar van mens tot mens te ontmoeten en inspireren we elkaar om gewoon ons zelf te zijn. Gaandeweg groeit daardoor de onderlinge liefde en het vertrouwen in elkaar. En daarmee wordt het ook vanzelfsprekend om naar elkaar om te kijken, elkaar waar nodig te helpen en elkaar wat te gunnen.

Dat laatste blijft overigens niet beperkt tot de leden van onze coöperatie, maar breidt zich ook uit naar de mensen in onze naaste omgeving. Zo is het landbouwmechanisatiebedrijf aan het einde van de straat inmiddels onze hofleverancier als het gaat om installatiewerk. Voor grondwerk maken we dankbaar gebruik van de diensten van het loonbedrijf aan onze kant van Neede. En de verse biologische groenten en fruit die we in onze winkel verkopen, kopen we in bij een regionaal samenwerkingsverband van biologische boeren. Terwijl we samen de aarde het hof maken, stimuleren we dus ook nog de lokale economie!

Wat wij het stukje aarde dat we samen hoeden, elkaar en de mensen in onze omgeving schenken, ontvangen we soms ook op een hele bijzondere en onverwachte manier terug. Zo hebben mensen uit Brussel ons – via Stichting Grond van Bestaan, die juridisch eigenaar van het desbetreffende stukje grond wordt – het hoederschap en vruchtgebruik van een klein stukje bosgrond aan de andere kant van Neede aangeboden. Daarmee hebben zij feitelijk een stuk grond uit de nalatenschap van hun ouders weggeschonken, zoals wij dat ook met de grond onder Hof van Moeder Aarde willen doen.

Maak de Aarde weer het Hof door te SCHENKEN

Voor elke € 50* die jij schenkt, kunnen we 10 m2 grond onverkoopbaar maken

Plaats een donatie van € 5, € 50, € 250, € 500, € 2.500, € 5.000 of een ander meervoud van € 5

* Dit bedrag (€ 5 per m2) is gebaseerd op de omvang van het terrein (3.73.50 ha) en de last aan hypotheken (€ 175.000) die stichting Hof van Moeder Aarde per 1 maart 2021 had.

1 m2 voor € 5,-

Voor € 5 maken we 1 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een goed gevoel, een ontvangstbevestiging per email en een uitnodiging voor onze hof-makerij dag.

10 m2 voor € 50,-

Voor € 50 maken we 10 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een naamsvermelding als mede hof-maker en Hoeder van de Aarde op de website van Hof van Moeder Aarde.

50 m2 voor € 250,-

Voor € 250 maken we 50 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij gratis entree voor een inspiratiedag voor Hoeders van de Aarde, die we op zondag 10 maart 2024 organiseren.

100 m2 voor € 500,-

Voor € 500 maken we 100 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een wandtegeltje met één van de levenswijsheden van Hof van Moeder Aarde, namelijk “Als je het doet, dan kan het” of “De hele steen hoeft niet in één keer de hut in”.

500 m2 voor € 2.500,-

Voor € 2.500 maken we 500 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een houten gravure van het logo van Hof van Moeder Aarde als teken van je verbondenheid met Hof van Moeder Aarde.

1000 m2 voor € 5.000,-

Voor € 5.000 maken we 1.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij 10 jaar financierend lid van Hof van Moeder Aarde + een door een van onze kunstenaars gepimp(elmees)t nestkastje.

2000 m2 voor € 10.000,-

Voor € 10.000 maken we 2.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij het VIP “Het kan Wel-lness-arrangement” voor 2 personen op Hof van Moeder Aarde, buiten de zomervakantie, inclusief een week verblijf in een vakantiehuisje naar keuze, ontbijt, een massage en gebruik van de sauna (exclusief lunch en diner).

Op dit moment is er € 153.000 aan leengeld en € 16.495 aan schenkgeld binnen! Bedankt!!

Maak de Aarde weer het Hof door te LENEN.

Met het geld dat je aan ons leent, herfinancieren we de hypothecaire lening

De tweede manier waarop je ons kunt helpen om de aarde het hof te maken, is door geld aan coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen. Voordat we dat leengeld van je mogen aannemen, dien je wel eerst financierend lid van de coöperatie te worden. De rechten en plichten van financierende leden zijn in het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie vastgelegd. Van financierende leden wordt verwacht dat zij voor minimaal € 5.000 aan eigen vermogen inbrengen om het kapitaal van Hof van Moeder Aarde mede te financieren. De voorwaarden waaronder financierende leden geld aan de coöperatie lenen, wordt per leenovereenkomst geregeld.

De grond onder Hof van Moeder Aarde praktisch onverkoopbaar maken,
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ad, Ali, Anna, Anne, Anneke, Arie en Geertje, Arjan, Aschwin, Astrid, A. de Vlaming, A.J.G. Peters, Bep, Bewust Achterhoek, Carianne, Carine, Carla, Caroline, Chris, Clemens, Coby, C. Harmsen, D., Diederik, Diny, Djoshe, Dorien, Douwe en Margot, Economy Transformers, E. Keeris, Eline, Ella, Frans, Gambheera, Gerrie, Gert, Gerwin, Greet en Ries, Hans, Harm, Henri, Ilma, Ina, Ina, Inga, Inno, Iris, Jenny, Johan, Johanna, Joke, Joyce, Judith, Karin en Wim, Linda, L.P. Nelemans en M.M. Nelemans-Val, Marcel, Marco, Marian, Marre, Mees, Mieke, Miriam, Monique, M. Heij, M. Naberhuis-Heijnen, Paula, Peter, Petra, Raymundo, Renee, Richard, Rick, Rick, Roderik, Roy, Ruth, Sjoerdje, Stefanie en Yarko, Thea, Thijs, Tineke, Willem, Wilma, Winy en vele anderen die een donatie in onze bedelnap hebben gedaan.

En dankzij de volgende partners en ‘promotors’, die ons de mogelijkheid gegeven hebben om ‘ons verhaal over het uit de sfeer van het privé-bezit en uit de handel halen van grond’ te vertellen.