Geschiedenis

2012 – 2016

Hof van Moeder Aarde is een gezamenlijk initiatief van Harm Koopmans, Marieke Woudhuizen, Arjan Verschuur, Joyce Hellendoorn, Joke Houwers, Marcel Verheugd en Tanja Prins. Samen vormden zij het eerste bestuur van de stichting Hof van Moeder Aarde en de eerste bestuurskring van de coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A..

Na een zoekproces van 4 à 5 jaar en het nodige overleg met buurgemeenten Bronckhorst en Lochem vonden we in april 2016 in Camping D’n Eversman in Noordijk (Neede, gemeente Berkelland) een geschikte plek voor de realisatie van onze kleinschalige duurzame woon-werkgemeenschap.

In juni 2016 sloten we een voorlopige koopovereenkomst en lanceerden we een succesvolle crowdfundingsactie. Mede door het succes van die crowdfundingsactie vonden we Triodos Bank bereid om een substantieel deel van de kosten voor de aankoop en eerste ontwikkeling van Camping D’n Eversman tot Hof van Moeder Aarde te financieren.

In oktober 2016 moesten we helaas afscheid nemen van Tanja Prins. Na een intensief ziekbed overleed zij in een yurt op het Kastanjeveld. Dankzij de ruimhartige medewerking van de vorige eigenaren kon zij de laatste maanden van haar leven al op het toekomstige Hof van Moeder Aarde doorbrengen.

Op 9 december 2016 vond de overdracht van Camping D’n Eversman aan Stichting Hof van Moeder Aarde plaats. Op dezelfde dag werden grond en gebouwen door de stichting in erfpacht gegeven aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A.

2017

Het eerste jaar op Hof van Moeder Aarde stond in het teken van het bedrijf leren kennen, de nodige rommel opruimen en een begin maken met (achterstallig) onderhoud. Op het meest centrale kampeerveld creëerden we een moestuin en we verwelkomden de eerste jaarplaatshouders op het Kastanjeveld en het Eikenveld. Wim Mourits kocht de blokhout die al jaren half afgebouwd op het Berkenveld stond en begon met de omvorming van de blokhut tot Ecohuis De Vlinder. En Harm Koopmans en Marieke Woudhuizen begonnen met de verhuur van yurts die zij op het Berkenveld plaatsten.

 In de loop van 2017 zijn Yarko van Vugt en Stefanie Kraanen aspirant-lid van de coöperatie geworden.

2018

In 2018 investeerden we veel in het interieur van groepsaccommodatie Jade. We vervingen de oude CV-ketel, die al 10 jaar daarvoor was afgekeurd. In plaats van 15 oude leger stapelbedden met dito matrassen van 190 bij 80 cm zochten en vonden we diverse eerste klas tweede hands bedden die we van duurzame en comfortabele koudschuim matrassen. Daarnaast schilderen we alle slaapkamers en gaven elke van de 7 slaapkamers een eigen kleuraccent. Ook de tafels en stoelen in de woonkamer werden onder handen genomen.

Steeds meer jaarplaatsen werden bezet, de eerste seizoensplaatshouder meldde zich en steeds vaker wisten toeristische kampeerders die onze leidende principes delen Hof van Moeder Aarde te vinden.

2019

In het voorjaar van 2019 renoveerden we het zwembad. We vervingen de volledige automatisering en herstelden en schilderden de bak van het grote zwembad.

Na een dip in 2018 begon het aantal groepen dat we in groepsaccommodatie Jade ontvingen weer te groeien, bijna alle jaarplaatsen waren bezet, er kwamen meer seizoensplaatshouders en het aantal toeristische kampeerders bleef toenemen.

Joyce Hellendoorn begon met het pimpen van stacaravan The Pink Lady, die we in de zomer van 2019 voor het eerst als zodanig verhuurden.

Daarnaast stond 2019 in het teken van de voorbereiding en start van de verbouwing van de boerderij. Meteen na de zomervakantie begonnen we met de vervanging van het oude lekke rieten dak door een geïsoleerd pannendak dat vlak voor de kerstvakantie weer helemaal dicht zat.

2020

Begin 2020 was Ecohuis De Vlinder gereed voor de verhuur.

Na het succes van The Pink Lady begon Joyce Hellendoorn bovendien met het pimpen van stacaravan The Green Man.

Om het aantal eikenprocessierupsen op een natuurlijke manier te beperken creërden we bloembedden met speciale wilde bloemenmengsels en maakten we ca. 100 nestkastjes die we verspreid op het terrein ophingen.

Aan het begin van 2020 hadden we al 40% meer boekingen voor onze groepsaccommodatie dan in het jaar er voor. Maar toen gooide de komst van Covid-19 en de coronamaatregelen van de overheid roet in het eten. De omzet van de groepsaccommodatie werd meer dan gehalveerd en de kampeermiddelen van een aantal van onze vaste bewoners en gasten werden door handhavers van de gemeente Berkelland afgesloten, omdat ze niet over eigen sanitair beschikten. Dit bracht een hoop stress met zich mee en leidde er toe dat een aantal jaarplaatshouders met jonge gezinnen zich gedwongen voelden om afscheid te nemen van Hof van Moeder Aarde.

De keerzijde van de corona-maatregelen was dat Nederlanders massaal in Nederland op vakantie gingen. Via toeristische kampeerders die ons de afgelopen twee jaar ontdekt hadden, liep de camping voor het eerst in de zomervakantie vol. In de loop van de zomer werden we bovendien verrast door een aantal jongeren die – in ruil voor een gratis kampeerplaats – langere tijd als vrijwilliger mee wilden werken.

In november 2020 ontvingen we het bericht dat Marieke Woudhuizen ziek was en in de reguliere gezondheidszorg niet meer behandeld kon worden. Ze zocht en vond diverse alternatieve behandelmethoden, maar desondanks ging haar conditie beetje bij beetje achteruit.

2021

In de winter van 2021 begonnen we met de renovatie van het sanitair op de verdieping van groepsaccommodatie Jade. Ook besloten we het plafond uit de woonkamer van de groepsaccommodatie te slopen om het – in onze ogen mooiere – gebintwerk weer zichtbaar te maken.

Om de draagkracht van de bewonerskring te verhogen, bestelden we bij het universum een paar extra bewoners die voor de nodige ‘ontspanning’ zouden zorgen. Het eerste deel van deze bestelling werd afgeleverd in de vorm van Richard Loohuis, die in het voorjaar van 2021 aspirant-lid van de coöperatie werd.

Om vrijwilligers in de toekomst een eigen keuken en woonkamer te kunnen bieden plaatsten we Toermalijn in de buurt van de moestuin. Hier werd het hele jaar dankbaar gebruik van gemaakt.

Parallel aan het creatieproces van Toermalijn begon Joke met de creatie van De Rode Wouw, die vlak voor de zomervakantie gereed was voor verhuur.

In april moesten we helaas afscheid nemen van Marieke Woudhuizen. Net als Tanja Prins overleed zij na een intensief ziekbed in een yurt op het kastanjeveld. Na haar overlijden werd onze hofwinkel door Harm Koopmans en de zussen van Marieke omgedoopt tot “Marieke’s Winkeltje”.

Veel van de gasten die ons in de zomer van 2020 ontdekten, keerden in 2021 terug als jaarplaatshouder, seizoensplaatshouder en/of toeristisch kampeerder.  En door de aanhoudende corona-maatregelen liep de camping in de zomer van 2021 nog langer vol dan het jaar daar voor. Daardoor werd 2021 – ondanks dat we de groepsaccommodatie een groot deel van het jaar niet mochten verhuren – in financieel opzicht een topjaar. En dat gaf ons eind 2021 de nodige financiële middelen om ruim € 20.000 aan onderhandse leningen, die we eind 2016 in het kader van onze crowdfundingsactie waren aangegaan, af te lossen.

In de zomer van 2021 hielpen veel gasten mee met de creatie van het amfitheater. Deze co-creatie staat symbool voor de omslag die we in de loop van 2021 maakten. De eerste 4 jaar hebben we erg hard gewerkt en meer dan eens gevoeld en tegen elkaar gezegd dat we – om balans tussen zijn, doen en genieten te krijgen – meer draagkracht nodig hebben. Dit leidde medio 2021 tot het besluit om ons kampeerterrein om te vormen tot een coöperatieve camping en de ambitie los te laten dat vaste bewoners een deel van hun inkomen uit hun werkzaamheden voor de coöperatie kunnen verwerven.

In september 2021 besloot Stefanie Kraanen uit de bestuurskring te stappen. De belangrijkste reden hiervoor was dat ze de taken en verantwoordelijkheden die de rol van lid-bewoner van de coöperatie met zich meebrengt niet goed gecombineerd kreeg met andere zaken in haar leven die op dit moment een hogere prioriteit voor haar hebben. In december 2021 werd duidelijk dat ook Yarko de bestuurskring zou verlaten.

2022

Begin 2022 werd de bewonerskring uitgebreid met 2 nieuwe aspirant-leden: Aschwin en Jenny Bergsma en Carianne Keus. Dit leverde voor de andere bewoners onmiddellijk de ‘ontspanning’ op, die een jaar eerder bij het universum besteld was.

Daarnaast stond 2022 in het teken van gemeenschapsvorming. Aansluitend bij het idee om het kampeerterrein om te vormen tot een coöperatieve camping werd een gelijknamige commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestond uit twee bewoners en vier vaste gasten, die samen doorvoelden en doordachten hoe we het idee van een coöperatieve camping concreet vorm konden geven. Hierbij lieten zij zich inspireren door de gemeenschapsvormende krachten die Jan Saal in zijn boekje ‘Sociale Driegeleding: Wat is dat?’ beschrijft.

De commissie kwam onder andere met het idee om alle vaste gasten uit te nodigen voor het jaarlijkse ritueel waarbij het medicijnwiel in de moestuin opnieuw bekrachtigd wordt. Dat hebben we op eerste paasdag met een groot aantal vaste gasten gedaan. En daarmee hebben we meteen het kampeerseizoen 2022 ritueel geopend.

In mei werd ook het zwembad ritueel geopend. Daarbij werden alle dieren die jaarlijks tijdens het schoonmaken, schilderen en gebruik van het zwembad sneuvelen geëerd.

Jenny en Aschwin namen het Veld van Verandering in beheer, waar al voor de zomervakantie yurt De Uil op werd geplaatst.

Joke investeerde veel tijd en energie om – naast Finse Kota ‘De Rode Wouw’ – ook pipowagen ‘In de Zevende Hemel’ klaar te krijgen voor de verhuur. Wat net voor de zomervakantie lukte.

Nadat in 2021 veel vaste gasten betrokken waren bij de co-creatie van het Amfitheater, werd in 2022 veel tijd en energie gebundeld  om samen het eerste Triskal Festival te co-creëren. Daarmee werd in 2022 voor het eerst de zomervakantie op Hof van Moeder Aarde geopend. En kreeg Hof van Moeder Aarde in de regio meteen meer bekendheid als cursuscentrum en inspiratieplek voor een leukere wereld.

Aan het einde van de zomervakantie ontving de bewonerskring het advies van de commissie coöperatie camping. Aansluitend bij dit advies kregen alle vaste gasten in september een uitnodiging om ‘bijzonder gast-lid’ van coöperatie Hof van Moeder Aarde te worden.

Na bijna 2 jaar aspirant-lid te zijn geweest, werd Richard Loohuis eind 2022 gewoon lid van de coöperatie. En daarmee een vaste bewoner van Hof van Moeder Aarde. In de kerstvakantie namen we afscheid van Yarko en Stefanie en hun kinderen als bewoners. Na een intensieve huizenjacht van bijna een jaar, vonden zij in Deventer een nieuwe woon- en werkplek.