Duurzaam Doen

Het faciliteren van een duurzame levensstijl en ecologisch verantwoord beheer van de aarde

In de statuten van Stichting Hof van Moeder Aarde wordt dit leidende principe als volgt omschreven: “De stichting heeft ten doel … het faciliteren van een duurzame levensstijl en een ecologisch verantwoord beheer van de aarde”.

Ook in de doelstelling van de coöperatie is dit terug te vinden. In de preambule van de statuten van de coöperatie is bovendien benoemd dat duurzaamheid bij ons niet alleen of voornamelijk gaat om CO2-reductie (het klimaat), maar om duurzaamheid op alle fronten. Tot nu toe krijgt dit leidende principe bijvoorbeeld vorm doordat we:

 • geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken;
 • voor onze moestuin, grasvelden en singels uitsluitend biologisch zaai- en plantgoed gebruiken;
 • in plaats van schuttingen e.d. drachtplanten voor bijen als natuurlijke erf-grens tussen jaarplaatsen gebruiken;
 • alleen biologisch afbreekbare zeep, shampoo, was- en schoonmaakmiddelen gebruiken;
 • het legen en schoonmaken van chemische toiletten verboden hebben;
 • op biologische wijze groenten en fruit voor eigen gebruik telen;
 • gezamenlijk biologische levensmiddelen inkopen:
 • in onze hofwinkel naast groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin, alleen biologische levensmiddelen & verzorgingsproducten verkopen;
 • bestaande opstallen verduurzamen, zoals bijvoorbeeld de vervanging van het oude rieten dak van de boerderij door een geïsoleerd pannendak in de tweede helft van 2019;
 • veel bouwmaterialen hergebruiken, zoals bijvoorbeeld dakpannen uit 1952 voor het dak van de boerderij;
 • een eigen puls geslagen hebben (in 2020) om grondwater te kunnen gebruiken voor het doorspoelen van WC’s en het beregenen van de moestuin (vanaf begin 2022);
 • wilde bloemenmengsels ingezaaid hebben en ca. 100 nestkastjes opgehangen, om meer insecten en zangvogels aan te trekken en daarmee de eikenprocessierups op een natuurlijke manier terug te dringen;
 • diverse (huishoudelijke) machines en gereedschappen gezamenlijk inkopen, gebruiken en onderhouden;
 • huishoudelijk afval in vijf afvalstromen scheiden, namelijk: papier, glas, groente- en fruit, PMD (plastic, metaal en drankpakken) en restafval.

Ook het feit dat we binnen onze coöperatie besluiten nemen op basis van het sociocratische consentbeginsel om te voorkomen dat er besluiten genomen worden die ten koste gaan van een deel van de mensen-gemeenschap past wat ons betreft bij duurzaamheid in brede zin.