Actuele stand van zaken van onze crowd-fun-d-actie

We maken de Aarde weer het Hof!

Onder deze titel zijn we op 11 november 2023 een crowd-fun-d-actie gestart. Het uiteindelijke doel van deze actie is om de grond onder Hof van Moeder Aarde uit de handel te halen en praktisch onverkoop te maken. Zodat we het hoederschap en vruchtgebruik t.z.t. zonder financiële last aan volgende generaties door kunnen geven.

Mensen kunnen onze crowd-fun-d-actie steunen door geld aan Stichting Hof van Moeder Aarde te schenken of door – als financierend lid – geld aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen

 

Achtergrond en actuele stand van zaken

1. Hof van Moeder Aarde heeft twee rechtspersonen: een stichting en een coöperatie. De stichting is juridisch eigenaar van de grond en heeft een erfpacht-overeenkomst met de coöperatie. De coöperatie is (als erfpachter) economisch vruchtgebruiker van de grond en eigenaar van de gebouwen.

2. Bij aankoop (eind 2016) hebben we de grond onder Hof van Moeder Aarde al uit de sfeer van het privébezit gehaald, door deze onder te brengen in een stichting.

3. De volgende stap die we willen zetten, is om de grond ook uit de handel te halen. Om dat te kunnen doen, zullen we eerst de hypothecaire leningen moeten aflossen die de stichting en de coöperatie nog bij Triodos Bank hebben. Bij aanvang van onze crowd-fun-d-actie (op 11 november 2023) hadden we hiervoor nog ongeveer € 350.000 nodig.

5. Op 31 december 2023 hadden we 48% van ons streefbedrag ge-crowd-fun-d: in totaal € 169.495 waarvan € 16.495 aan schenkgeld en € 153.000 aan leengeld.

6. Met ruim 16.000 aan schenkgeld en bijna € 138.000 aan leengeld hebben we op 4 januari 2024 de eerste hypothecaire lening (die stichting Hof van Moeder Aarde bij de TriodosBank had) volledig (en boetevrij) afgelost. Dit betekent dat de grond onder Hof van Moeder Aarde niet langer door de bank gefinancierd is, maar met onderhandse leningen van particulieren. Hiermee hebben we een belangrijke eerste mijlpaal bereikt in ons streven om de grond onder Hof van Moeder Aarde uit de handel te halen. Maar hiermee zijn we er (helaas) nog niet.

7. Om de grond onder Hof van Moeder Aarde echt ‘vrij’ te kunnen maken en zonder financiële last aan toekomstige generaties door te kunnen geven, hebben we namelijk nog drie belangrijke mijlpalen te gaan:
1) herfinanciering van nog ca. € 185.000 aan hypothecaire leningen die Coöperatie Hof van Moeder Aarde per 1-1-2024 bij de TriodosBank heeft;
2) de nodige aanpassingen in de statuten van de stichting en de erfpachtovereenkomst die de stichting met de coöperatie heeft;
3) aflossing van de onderhandse leningen aan Stichting Hof van Moeder Aarde waarmee we het grootste deel van de hypothecaire lening nu hebben “geherfinancierd”.

Deze mijlpalen lichten we hieronder (in omgekeerde volgorde) toe.

Ad 3) Aflossing onderhandse leningen
We kunnen de grond onder Hof van Moeder Aarde pas zonder financiële last aan volgende generaties doorgeven, wanneer de stichting alle onderhandse leningen heeft afgelost. De stichting kan dat doen enerzijds met de erfpacht-canon (= vergoeding voor het gebruik van de grond) die de coöperatie maandelijks betaalt en anderzijds met eventuele schenkingen die de stichting voor het uit de handel halen van de grond ontvangt. De onderhandse leningen hebben een looptijd van 5, 10 en 13 jaar. De laatste leningen zullen dus uiterlijk over 13 jaar zijn afgelost.

Ad 2) Aanpassingen in statuten en erfpachtovereenkomst
In de statuten van Stichting Hof van Moeder Aarde willen we onder andere vastleggen dat de stichting weliswaar juridisch eigenaar van grond mag zijn, maar dat het bestuur van de stichting niet langer bevoegd is om de grond te verkopen of te verpanden (ofwel een hypotheek op de grond te nemen). Daarnaast willen we de huidige erfpachtovereenkomst voor onbepaalde tijd omvormen tot een eeuwigdurende gebruiksovereenkomst met de coöperatie. Dit kunnen we echter pas doen als de TriodosBank geen recht van hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde meer heeft. Daarvoor moet eerst het volgende gebeuren.

Ad 1) Herfinanciering van nog ca. € 185.000 aan hypothecaire leningen
We hadden twee hypothecaire leningen bij TriodosBank: een eerste om de grond aan te kopen en een tweede voor de aankoop van de gebouwen. Die eerste hypothecaire lening is nu afgelost, maar voor de bank vormt deze één geheel met de tweede hypothecaire lening. Dit betekent dat de stichting (die eigenaar is van de grond) mede-schuldenaar is voor de hypothecaire lening van de coöperatie èn dat de TriodosBank ook als zekerstelling voor die tweede lening een eerste recht van hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde heeft. De grond onder Hof van Moeder Aarde is dus ook nog hypothecair belast door de lening die Coöperatie Hof van Moeder Aarde bij TriodosBank heeft. Vandaar dat herfinanciering van ca. € 185.000 aan hypothecaire leningen die de coöperatie bij de TriodosBank heeft ook nog nodig is om de grond onder Hof van Moeder Aarde uit de handel te kunnen halen. Zolang dit niet gebeurd is, kunnen we de aanpassingen die hiervoor in de statuten en erfpachtovereenkomst nodig zijn namelijk nog niet doen. De hypotheek-voorwaarden van TriodosBank staan dat niet toe, omdat daarmee de geld-waarde van het onderpand zou afnemen.

Om de onderhandse leningen van de stichting sneller af te kunnen lossen en de hypothecaire lening van de coöperatie te kunnen herfinancieren, blijven we in 2024 gewoon doorgaan met het werven van schenkgeld en leengeld. 

Maak de Aarde weer het Hof door te SCHENKEN

Voor elke € 50* die jij schenkt, kunnen we 10 m2 grond onverkoopbaar maken

Maak € 5, € 50, € 250, € 500, € 2.500, € 5.000 of een ander meervoud van € 5 over op IBAN

NL55 TRIO 0391 1939 37 t.n.v. Stichting Hof van Moeder Aarde o.v.v. Schenking voor de Aarde.

* Dit bedrag (€ 5 per m2) is gebaseerd op de omvang van het terrein (3.73.50 ha) en de last aan hypotheken (€ 175.000) die stichting Hof van Moeder Aarde per 1 maart 2021 had.

1 m2 voor € 5,-

Voor € 5 maken we 1 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een goed gevoel, een ontvangstbevestiging per email en een uitnodiging voor onze hof-makerij dag.

10 m2 voor € 50,-

Voor € 50 maken we 10 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een naamsvermelding als mede hof-maker en Hoeder van de Aarde op de website van Hof van Moeder Aarde.

50 m2 voor € 250,-

Voor € 250 maken we 50 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij gratis entree voor een inspiratiedag voor Hoeders van de Aarde, die we op zondag 10 maart 2024 organiseren.

100 m2 voor € 500,-

Voor € 500 maken we 100 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een wandtegeltje met één van de levenswijsheden van Hof van Moeder Aarde, namelijk “Als je het doet, dan kan het” of “De hele steen hoeft niet in één keer de hut in”.

500 m2 voor € 2.500,-

Voor € 2.500 maken we 500 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij een houten gravure van het logo van Hof van Moeder Aarde als teken van je verbondenheid met Hof van Moeder Aarde.

1000 m2 voor € 5.000,-

Voor € 5.000 maken we 1.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij 10 jaar financierend lid van Hof van Moeder Aarde + een door een van onze kunstenaars gepimp(elmees)t nestkastje.

2000 m2 voor € 10.000,-

Voor € 10.000 maken we 2.000 m2 grond onverkoopbaar en ontvang jij het VIP “Het kan Wel-lness-arrangement” voor 2 personen op Hof van Moeder Aarde, buiten de zomervakantie, inclusief een week verblijf in een vakantiehuisje naar keuze, ontbijt, een massage en gebruik van de sauna (exclusief lunch en diner).

Op dit moment is er € 153.000 aan leengeld en € 16.495 aan schenkgeld binnen! Bedankt!!

Maak de Aarde weer het Hof door te LENEN.

Met het geld dat je aan ons leent, herfinancieren we de hypothecaire lening

De tweede manier waarop je ons kunt helpen om de aarde het hof te maken, is door geld aan coöperatie Hof van Moeder Aarde te lenen. Voordat we dat leengeld van je mogen aannemen, dien je wel eerst financierend lid van de coöperatie te worden. De rechten en plichten van financierende leden zijn in het Huishoudelijk Reglement van de coöperatie vastgelegd. Van financierende leden wordt verwacht dat zij voor minimaal € 5.000 aan eigen vermogen inbrengen om het kapitaal van Hof van Moeder Aarde mede te financieren. De voorwaarden waaronder financierende leden geld aan de coöperatie lenen, wordt per leenovereenkomst geregeld.