(Groen)Onderhoud

Er is nogal wat achterstallig (groen)onderhoud op Hof van Moeder Aarde. Onderhoud dat we ecologisch verantwoord willen doen. Door gebruik te maken van duurzame (bouw)materialen. En zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Bovendien willen we beetje-bij-beetje de diversiteit aan bomen, struiken en planten in de singels en op het recreatieterrein vergroten. Zodat het een klein paradijs wordt voor bijen, zangvogels en kleine zoogdieren.

Handige handen

We kunnen wel wat extra handen gebruiken om deze groene klussen te klaren. Dus: heb jij handige handen of groene vingers of wil je die krijgen? Dan ben je van harte welkom om ons als vrijwilliger te komen helpen. Dat kan iedere tweede zaterdag van de maand, wekelijks op donderdag en incidenteel op andere dagen.

Om de balans tussen zijn en doen te bewaren en van beide te kunnen genieten, werken we op Hof van Moeder Aarde in een vast dagritme. We beginnen om 9.00 uur, werken in blokken van 1,5 uur, pauzeren 2 x een half uur (voor koffie en thee) en 1 x een uur (voor lunch) en ronden het werk om 17.00 uur af.

groene klussendag 11 februari 2016
groene klussendag 11 februari 2016
Iedere tweede zaterdag van de maand: groene klussen dag

Eens per maand werken alle vaste bewoners van Hof van Moeder Aarde met een grote wisselende groep vrijwilligers in het groen op het terrein. Het is een ideale gelegenheid om (h)eerlijk buiten te werken, nieuwe mensen te leren kennen en nader kennis te maken met Hof van Moeder Aarde. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Kan en wil je ons tijdens een groene klussen-dag helpen? Meld je dan aan bij Joke: joke@hofvanmoederaarde.nl

Iedere donderdag: vrijwilligers-dag

Op donderdag werken Joke en Marcel met een kleine groep vaste vrijwilligers rondom de gebouwen, in de moestuin en/of in het groen op Hof van Moeder Aarde. Voor koffie en thee met iets lekkers erbij wordt gezorgd. De deelnemers nemen hun eigen lunch mee. Kan en wil je ons wekelijks met groene klussen helpen? Meld je dan aan bij Joke: joke@hofvanmoederaarde.nl

Incidentele hulp bij andere klussen

Incidenteel zijn er andere kleine of grote klussen op Hof van Moeder Aarde. Zoals reparaties aan gebouwen en installaties, de vervanging van de rieten kap door een pannendak, de bouw van composttoilet-gebouwtjes en de aanleg van een rietwaterzuivering. Heb je handige handen of ervaring en kennis van 1 van bovenstaande klussen en vind je het leuk om ons incidenteel met dit soort klussen te helpen? Meld je dan aan bij Arjan: arjan@hofvanmoederaarde.nl