Waarom we doen wat we doen

Wij geloven dat de wereld die ons omringt een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld. Persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling in de buitenwereld zijn in onze visie dus twee zijden van dezelfde medaille.

De essentie van onze innerlijke ontwikkeling is dat we meer en meer gaan houden van ons zelf. Door ons bewust te woren van zielskwaliteiten die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken en deze te integreren in ons bewustzijn, worden we beetje bij beetje een heler mens.

De buitenwereld helpt ons hierbij. We zijn namelijk geneigd om kwaliteiten die we onbewust buitensluiten, ontkennen of onderdrukken op de buitenwereld te projecteren en als negatief te beoordelen. Dat wat ons in de buitenwereld opvalt, zegt dus veel over onze innerlijke wereld. En houden van ons zelf gaat dus hand in hand met het accepteren en waarderen van de wereld die ons omringt.

In het proces van bewustwording sluiten we niet alleen andere mensen, maar ook andere levensvormen in ons hart. We ontdekken dat zij fundamenteel gelijkwaardig zijn aan ons en dat we samen een dynamisch geheel vormen. Vanuit dit eenheids-bewustzijn is het vanzelfsprekend om te kiezen voor een inclusieve samenleving, diversiteit en duurzaamheid.

Door met elkaar samen te werken, kunnen we meer bereiken op het gebied van bewustzijn, inclusiviteit en duurzaamheid dan in ons eentje. Samen creeren en van elkaar leren gaan daarbij hand in hand. Organisatie-ontwikkeling kunnen we dus zien als de derde zijde van de medaille.