Organisatie-structuur

Hof van Moeder Aarde heeft twee rechtsvormen, namelijk een stichting en een cooperatie. Het gemeenschappelijke doel van de stichting en de cooperatie is:

  • de creatieve en innerlijke ontwikkeling van mensen,
  • het faciliteren van een duurzame levensstijl en
  • een ecologisch verantwoord beheer van de aarde.

Stichting

Moeder Aarde behoort alleen zichzelf toe. We hebben het eigendom van de grond daarom uit de sfeer van het prive-bezit gehaald en ondergebracht in een stichting. De grond wordt door de stichting aan de cooperatie verpacht onder voorwaarde dat de grond op een ecologisch verantwoorde manier beheerd wordt.

Cooperatie

Er gaat veel tijd, energie en geld zitten in het (ver)bouwen, onderhouden en beheren van gebouwen. Gebouwen behoren volgens ons daarom wel toe aan degenen die ze gebouwd hebben, onderhouden en/of beheren. Op Hof van Moeder Aarde doen we dat samen. Het eigendom van de gebouwen hebben we daarom ondergebracht in een cooperatie, die het geheel beheerd en als woongroep, groepsaccommodatie, camping en cursuscentrum exploiteert.

Gewone leden: ondernemende bewoners

De cooperatie biedt ruimte voor maximaal 12 gewone leden, die permanent op Hof van Moeder Aarde wonen en met elkaar samen werken in de cooperatie. Deze gewone leden vormen samen de bestuurskring van de cooperatie en mocht de cooperatie in financiele problemen komen dan dragen zij allen een beperkte financiele aansprakelijkheid.

Naast de permanente bewoners heeft de cooperatie op dit moment twee aspirant-leden: Yarko van Vught en Stefanie Kraanen. Vanaf 1 oktober 2017 participeren zij in de bestuurskring van de cooperatie en samen met hen onderzoeken we de mogelijkheid om voor maximaal 6 huishoudens permanente woonruimte in de Achterhoekse Hoeve te creeren.

Gasten: buitengewone leden

Camping-gasten beschouwen wij als gast-leden van onze woon-werk gemeenschap. In de statuten van de cooperatie hebben we daarom geregeld dat de cooperatie naast gewone leden ook buitengewone leden kan hebben.

Om huurders van een recreatieve jaarplaats meer bij Hof van Moeder Aarde te betrekken, zijn we bezig met de uitwerking van het idee voor een bijzonder gast-lidmaatschap voor jaarplaatshouders. Op een soortgelijke mannier willen we ook andere kampeerders actief bij Hof van Moeder Aarde betrekken. Dit zou Hof van Moeder Aarde tot een van de eerste cooperatieve campings in Nederland maken.

Besluitvorming op basis van consent

Zowel binnen de stichting als binnen de cooperatie nemen we besluiten op basis van het sociocratische consent-beginsel. Op deze manier voorkomen we dat een meerderheid besluiten kan nemen die ten koste gaat van een minderheid en borgen we dat we oplossingen vinden die in ieders belang zijn.