Crowdfunding

Geef de aarde terug aan zichzelf!

Voor de aankoop en eerste ontwikkeling van Camping Den Eversman tot Hof van Moeder Aarde hadden we ca. € 775.000 nodig. Als initiatiefnemers hebben we € 125.000 euro aan eigen vermogen ingebracht. Triodos Bank heeft ons een krediet van € 500.000 verleend. De overige € 150.000 hebben we door middel van crowd-funding bijeengebracht. Van deze € 150.000 aan crowdfunding hebben we € 120.000 structureel gefinancierd en € 30.000 euro door middel van kortdurende leningen. Voor deze kortdurende leningen is per 1 november 2020 herfinanciering nodig.

Geloof jij ook in de overvloed aan mogelijkheden van Hof van Moeder Aarde? Kan en wil je geld investeren in een duurzame toekomst? Investeer dan in Hof van Moeder Aarde!

Investeringsmogelijkheden

Je kunt Hof van Moeder Aarde op twee manieren financieel steunen: door geld aan Stichting Hof van Moeder Aarde te schenken of door geld aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. te lenen. Sinds 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om Hof van Moeder Aarde Waardebonnen te kopen.

Schenken aan Stichting Hof van Moeder Aarde

Wordt vriend van Stichting Hof van Moeder Aarde door jaarlijks een bedrag van €.50 per persoon te schenken. Schenk je € 500 of meer ineens, dan wordt je vriend voor het leven! Als tegenprestatie trakteren we je eens per jaar op het Hof van Moeder Aarde Festival. Dat is een dag met allerlei proeverijen van al het goede dat Hof van Moeder Aarde te bieden heeft: rondleidingen, biologisch eten van eigen land, lezingen, workshops en muziek.

Wat doen we met dit schenkgeld?

Met het aan de stichting geschonken geld lossen we een deel van de hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde af. De stichting verpacht deze grond aan de coöperatie, onder voorwaarde dat de grond ecologisch verantwoord beheerd wordt. De coöperatie betaalt hiervoor jaarlijks pacht aan de stichting en blijft hiermee doorgaan, ook als de voor de aankoop van de grond benodigde leningen zijn afgelost. Tegen die tijd zal de stichting de pachtopbrengsten gebruiken om nieuwe gronden aan te kopen en te verpachten aan mensen die de grond ecologisch verantwoord beheren. Op die manier geven we de aarde beetje bij beetje terug aan zichzelf.

Hoe werkt het?

Maak € 50 of meer over op bankrekening NL55 TRIO 0391 1939 37 t.n.v. Stichting Hof van Moeder Aarde onder vermelding van je naam en e-mail adres. Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op Hof van Moeder Aarde en nodigen we je uit voor het jaarlijkse Hof van Moeder Aarde Festival.

Lenen aan coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A.

Je kunt op drie manieren geld aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde B.A. lenen.

  • In de vorm van een of meer rentecertificaten van € 500 met een looptijd van 5 jaar. Eens per jaar ontvang je 3% rente in geld of 5% in de vorm van een Hof van Moeder Aarde waardebon. Aan het eind van de looptijd krijg je de ingelegde € 500 ineens terug betaald. Per jaar zijn er maximaal 10 rentecertificaten beschikbaar.
  • In de vorm van een lening van € 1.000 (of een meervoud daarvan) met een looptijd van 20 jaar en een rente van 2,3% op jaarbasis. We lossen het geleende geld annuitair af. Dit betekent dat je maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing ontvangt, zodat het totale geleende bedrag na 20 jaar is afgelost.
  • In de vorm van een lening van minimaal 5.000 euro en maximaal 30.000 euro met een looptijd van minimaal 1 jaar en een rente van 3% op jaarbasis. Indien de financiën van de coöperatie daartoe voldoende ruimte bieden, kunnen we deze lening tussentijds, deels, aflossen. Maandelijks ontvang je 3%/12 = 0,25% rente over het nog openstaande bedrag. Aan het einde van de looptijd lossen we het nog openstaande bedrag ineens af.

Al deze leningen worden op naam gesteld, zijn niet verhandelbaar en achtergesteld t.o.v. het hypothecaire krediet dat Triodos Bank aan de stichting en coöperatie heeft verstrekt en vallen buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Wat doen we met dit leengeld?

Met het aan de coöperatie geleende geld verduurzamen we de gebouwen op het terrein van Hof van Moeder Aarde.

Hoe werkt het?

Je stuurt een e-mail naar arjan@hofvanmoederaarde.nl onder vermelding van de vorm waarin je geld aan de coöperatie wilt lenen, het aantal rente-certificaten of de omvang van het bedrag, de door jou gewenste looptijd van de lening, je voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige woonadres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats). Op basis van de gegevens die je aanlevert maken wij een rente-certificaat of leenovereenkomst op, die we, nadat je het bedrag hebt overgemaakt op bankrekeningnummer NL43 TRIO 0338 4049 10 t.n.v. Hof van Moeder Aarde, per post naar je toesturen.