Maak kennis met de GNM – Arjan Verschuur

Zaterdag 23 september, 14:00 – 16:00 uur, Amethist. Bijdrage: € 20 per persoon.

German New Medicine (GNM)

De Vijf Biologische Natuurwetten uit de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (ofwel: GNM) geven een revolutionaire nieuwe kijk op ziekte en gezondheid. Wat in de gangbare geneeskunde (zinloze, toevallig voorkomende) ‘ziektes’ worden genoemd, zijn volgens de GNM (voorspelbare) symptomen van zinvolle biologische speciaalprogramma’s (ZBS) die door (her-triggering van) biologische conflictschokken gestart worden. Is het biologische conflict eenmaal opgelost, dan herstelt het lichaam zich vanzelf.

De Vijf Biologische Natuurwetten worden samengevat in Het Kompas van de GNM. Aan de hand van dit kompas kun je snel inzicht krijgen in welke fase van welk type ZBS jouw lichaam zich bevindt en wat er eventueel nodig en wenselijk is om het zelf-helend vermogen van je lichaam te ondersteunen.

In deze lezing legt Arjan Verschuur de Vijf Biologische Natuurwetten in heldere bewoordingen uit. Ook laat hij zien hoe je aan de hand van Het Kompas van de GNM inzicht in het natuurlijke verloop van Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s kunt krijgen. En daarmee opnieuw vertrouwen in het zelfhelende vermogen van je eigen lichaam. En inzicht in wat je kan helpen om de diepere oorzaak van je klachten weg te nemen (als die er nog zijn) ofwel (als het onderliggende biologische conflict al is opgelost) de symptomen van het herstel – indien nodig of wenselijk – te verzachten.

Arjan Verschuur

Arjan Verschuur woont op Hof van Moeder Aarde en is sinds 2014 werkzaam als begeleider van familie-opstellingen en sinds 2017  als lichaamsgericht coach. In de zomer van 2022 maakte hij via een bevriende vlaamse arts, dr. Johan Denis, kennis met De Vijf Biologische Natuurwetten van de German New Medicine. De aanleiding hiervoor waren steeds terugkerende huidklachten waar hij al enkele jaren last van had. Na het lezen van het boekje Verlost van je allergie met de 5 biologische natuurwetten van dr. Johan Denis wist Arjan waar hij de diepere oorzaak voor zijn huidklachten zoeken moest. En wat er nodig was voor een blijvend herstel van zijn huid. Korte tijd later waren niet alleen de eczeem rond zijn mond, maar ook een eikenbladvormige gerstekorrel in zijn lies en een wrat op zijn linker duim als sneeuw voor de zon verdwenen.

Deze positieve persoonlijke ervaringen met de GNM waren voor Arjan aanleiding om zich er verder in te verdiepen. In het voorjaar van 2023 volgde hij daartoe bij dr. Johan Denis de online verdiepingscursus GNM in de praktijk. Al tijdens het volgen van deze cursus is hij begonnen met het toepassen van De Vijf Biologische Natuurwetten op de gezondheidsklachten van familie en vrienden, die daar voor open stonden. En tijdens het tweede Triskal Festival, dat in de eerste week van de zomervakantie 2023 plaats vond, heeft hij hier een eerste lezing over gegeven. Hierbij is gebleken is dat Arjan goed in staat is om De Vijf Biologische Natuurwetten ook aan anderen uit te leggen. En dat hij er een goede speurneus voor heeft om te achterhalen wat de biologische conflictschok en eventuele sporen zijn die de start of her-triggering van een ZBS veroorzaken. 

www.arjanverschuur.nl

Praktische details

Datum: zaterdag 23 september

Tijd: van 14:00 tot 16:00 uur. Vanaf 13:30 uur inloop. Uitloop tot 16:30 uur.

Plaats: workshopruimte Amethist op Hof van Moeder Aarde, Bliksteeg 1, 7161 PG Neede.

Bijdrage:  € 20,- Heb je minder te besteden: € 15,-. Heb je meer te besteden: €25,- (of meer 😉). 

Organisatie: Arjan Verschuur

Vooraf aanmelden: Ja, bij Arjan Verschuur via onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier voor lezing Maak kennis met de GNM

15 + 9 =