Crowdfunding

Geef de aarde terug aan haar zelf!

Voordat we in 2016 met Hof van Moeder Aarde begonnen, hebben we een zeer succesvolle crowdfundingsactie gevoerd. In een half jaar tijd lukte het om € 150.000 aan geef-, ruil- en leen-geld op te halen. In combinatie met inbreng van ons eigen vermogen (ca. € 100.000) en een lening van Triodos Bank (€ 500.000) was het daardoor voor ons mogelijk om de voormalige Camping d’n Eversman in Noordijk te kopen.

De aarde behoort alleen haar zelf toe!

Na aankoop van de camping hebben we het eigendom van de grond daarom uit de sfeer van het prive-bezit gehaald en ondergebracht in een stichting. De grond wordt door de stichting aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde verpacht onder voorwaarde dat de grond op een ecologisch verantwoorde manier beheerd wordt.

Help ons mee om een stukje van de aarde vrij te maken

Met de economische en financiële crisis die ons vanuit de toekomst tegemoet snelt in het vooruitzicht voelen we nu de behoefte om de grond onder Hof van Moeder Aarde versneld vrij te maken van hypotheken en beslagen. Enerzijds om te voorkomen dat we in de toekomst gedwongen kunnen worden om dit stukje van de aarde weer in de sfeer van iemands privé-bezit te brengen. Anderzijds om te waarborgen dat we ook in de toekomst mensen een plek kunnen blijven bieden om ’thuis te komen bij zichzelf en te creëren in verbinding’. Onder de noemer “Geef de aarde terug aan haar zelf” zijn we daartoe in maart 2021 opnieuw een crowdfundingsactie gestart.

Schenk voor € 5 per m2 een deel van de aarde vrij

Je kunt aan deze crowdfundingsactie deelnemen door voor € 5 per m2 een kleiner of groter deel van de grond onder Hof van Moeder Aarde vrij te schenken.

Dit bedrag (€ 5 per m2) is gebaseerd op de omvang van het terrein (3.73.50 ha) en de last aan hypotheken (€ 175.000) en andere langlopende leningen aan de Stichting die eigenaar is van de grond (€ 11.750), in totaal € 186.705 per 1 maart 2021.

Ons doel: € 40.000 per jaar aan schenkgeld crowdfunden

Per jaar mogen we 20% van de hypotheek boete-vrij aflossen. Vandaar dat we er naar streven om jaarlijks ca. € 40.000 aan schenkgeld op te halen.

Van schaarse productiefactor naar schenkster van overvloed

Wanneer we ons in een opstelling verbinden met het doel om de aarde vrij te maken, wordt voelbaar dat onze relatie tot de aarde ingrijpend veranderd. In plaats van een schaarse productiefactor die steeds meer moet opleveren om de – door de stijgende grondprijzen – stijgende financieringslasten te kunnen betalen, wordt het een schenkster van overvloed waar we niet anders dan dankbaar voor kunnen zijn. Wat we hiervoor moeten opgeven is het verlangen om een deel van haar tot ons persoonlijke bezit te kunnen rekenen.
Wil je hier meer over weten?
Lees dan dit inspirerende artikel in Down to Earth Magazine.

Wil jij ook meedoen aan deze crowdfundingsactie?

Maak dan € 5, € 50, € 500 of een ander meervoud van € 5 over op bankrekening NL55 TRIO 0391 1939 37 ten name van Stg Hof van Moeder Aarde onder vermelding van “Ik geef graag een stukje van de aarde terug aan haar zelf”. Met het geld dat jij aan de stichting schenkt, lossen wij zo snel mogelijk een evenredig deel van de hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde af.

Wil jij Hof van Moeder Aarde op een andere manier financieel steunen?

Neem dan met via het contactformulier hiernaast contact op met onze penningmeester Harm Koopmans.

14 + 9 =