Crowdfunding

Geef de aarde terug aan haar zelf!

Voordat we in 2016 met Hof van Moeder Aarde begonnen, hebben we een zeer succesvolle crowdfundingsactie gevoerd. In een half jaar tijd lukte het om € 150.000 aan geef-, ruil- en leen-geld op te halen. In combinatie met inbreng van ons eigen vermogen (ca. € 100.000) en een lening van Triodos Bank (€ 500.000) was het daardoor voor ons mogelijk om de voormalige Camping d’n Eversman in Noordijk te kopen.

De aarde behoort alleen haar zelf toe!

Na aankoop van de camping hebben we het eigendom van de grond daarom uit de sfeer van het prive-bezit gehaald en ondergebracht in een stichting. De grond wordt door de stichting aan Coöperatie Hof van Moeder Aarde verpacht onder voorwaarde dat de grond op een ecologisch verantwoorde manier beheerd wordt.

De volgende stap: de aarde uit de economische sfeer halen

Nu – bijna 7 jaar later – willen we een volgende stap zetten. Die volgend stap is: de grond helemaal uit de economische sfeer halen. Zolang de grond verhandelbaar is, houden we namelijk de illusie van grondbezit in stand. Bovendien blijven we op die manier de schuld doorgeven die aan deze dure illusie kleeft. Een schuld die begon met het bloed dat vergoten werd, toen de grond rond het jaar 1.000 na Christus door de katholieke kerk in bezit werd genomen. En keer op keer (onbewust) wordt overgenomen, wanneer we een hypotheek nemen om een stuk grond in privébezit te krijgen.

We lossen de hypotheek op de grond nog één keer af en dan is het klaar!

Om de grond uit de economische sfeer te halen, lossen we de hypotheek op de grond nog één laatste keer af. Om het vrij maken van de grond een eerste extra impuls te geven, betalen we per 1 januari j.l. vanuit onze coöperatie € 1.000 extra per maand aan erfpacht aan de stichting. Daarnaast roepen we jou en al onze andere vaste gasten, vrienden en familie op om ons met schenk- of leengeld te helpen om de grond onder Hof van Moeder Aarde voor het einde van dit jaar hypotheek-vrij te maken.

 

Van schaarse productiefactor naar schenkster van overvloed

Wanneer we ons in een opstelling verbinden met het doel om de aarde vrij te maken, wordt voelbaar dat onze relatie tot de aarde ingrijpend veranderd. In plaats van een schaarse productiefactor die steeds meer moet opleveren om de – door de stijgende grondprijzen – stijgende financieringslasten te kunnen betalen, wordt het een schenkster van overvloed waar we niet anders dan dankbaar voor kunnen zijn. Wat we hiervoor moeten opgeven is het verlangen om een deel van haar tot ons persoonlijke bezit te kunnen rekenen.

Wil je hier meer over weten? Lees dan dit inspirerende artikel in Down to Earth Magazine.

Zodra de grond onder Hof van Moeder Aarde hypotheek-vrij is, brengen we haar onder in een Community Land Trust.

Dit betekent dat we drie dingen gaan regelen. Namelijk: 

1. Dat juridisch eigendom en economisch vruchtgebruik van elkaar gescheiden worden.

2. Dat de grond niet meer door de juridische eigenaar (= Stichting Hof van Moeder Aarde) verkocht kan en mag worden en dus ook met een waarde van € 0 op de balans van de juridische eigenaar komt te staan.

3. Dat een gemeenschap (= de leden van Coöperatie Hof van Moeder Aarde) in overleg met de huidige vruchtgebruikers (bewoners en vaste gasten) bepaalt door wie en waarvoor de grond in de toekomst gebruikt mag worden. Daarbij is het leidende principe dat het grondgebruik het belang van de gemeenschap moet dienen.

Vrij, Gelijk en Samen genieten van overvloed

Onze intentie om de grond vrij te maken, sluit aan bij de beweging naar Vrij, Gelijk en Samenleven waar we op Hof van Moeder Aarde mee bezig zijn. In dit geval is het de grond die we vrij maken. (Juridisch) eigenaar, gemeenschap en (economisch) vruchtgebruiker krijgen een gelijke stem in de toewijzing van het vruchtgebruik. En het vruchtgebruik dient het algemene belang ofwel het samen leven.

Ons doel: voor 9 december 2023 € 165.710,41 aan schenkgeld crowdfunden

Per jaar mogen we 20% van de hypotheek boete-vrij aflossen. Op 9 december a.s. loopt de huidige rentevastperiode echter af en kunnen we het hele nog openstaande hypotheekbedrag boete-vrij aflossen. Vandaar dat ons streven is om  uiterlijk 9 december a.s. het benodigde bedrag bij elkaar te verzamelen. 

De afgelopen twee jaar hebben we met schenkgeld al bijna € 9.289,59 van de oorspronkelijke hypotheek van € 175.000 kunnen aflossen. Ons streefbedrag is dus: € 165.710,41.

Help jij ons om de grond onder Hof van Moeder Aarde vrij te kopen?

Maak dan € 5, € 50, € 500, € 5.000, € 50.000 of een ander meervoud van € 5 over op bankrekening NL55 TRIO 0391 1939 37 ten name van Stg Hof van Moeder Aarde onder vermelding van “Ik geef graag een stukje van de aarde terug aan haar zelf”. Met het geld dat jij aan de stichting schenkt, lossen wij zo snel mogelijk een evenredig deel van de hypotheek op de grond onder Hof van Moeder Aarde af.

Voor elke € 5 die jij schenkt, kunnen we 1 m2 grond vrij kopen. Dit bedrag (€ 5 per m2) is gebaseerd op de omvang van het terrein (3.73.50 ha) en de last aan hypotheken (€ 175.000) en andere langlopende leningen die stichting Hof van Moeder Aarde per 1 maart 2021 had.

Wil jij Hof van Moeder Aarde op een andere manier financieel steunen?

Neem dan met via het contactformulier hiernaast contact op met onze penningmeester Harm Koopmans.

5 + 9 =